Uw bedrijf kan ook een Individuele Pensioen Toezegging onderschrijven met u (onafhankelijk bestuurder van een vennootschap) als verzekerde en begunstigde. U moet natuurlijk een regelmatig en maandelijks salaris ontvangen.

Het volstaat dan voor het bedrijf om een individuele levensverzekering af te sluiten met u als verzekerde en begunstigde op de einddatum van het contract. De meeste ondernemers kiezen ervoor om de premies te laten betalen door hun onderneming.

Het IPT contract kan ook gecombineerd worden met extra dekking voor hospitalisatie, invaliditeit of overlijden. Voor meer informatie, contacteer ons, uw makelaar.