De beste beloning voor uw medewerkers.

Met een groepsverzekering kan een bedrijf haar werknemers voorzien van een instrument waarmee ze een kapitaal opbouwen dat zij op hun pensioenleeftijd kunnen opnemen. Voor de werkgever is er het voordeel dat er geen sociale zekerheid op moet betaald worden. De betaalde bedragen in deze collectieve verzekering die de werknemer via zijn werkgever ontvangt, worden niet beschouwd als loon. De premies zijn 100% van de werknemer, want hij is de enige begunstigde van het kapitaal gevormd in de groepsverzekering.

Gunstig fiscaal regime

Op de geplaatste sommen ontvangt men niet alleen intresten, maar als een werknemer het opgebouwde kapitaal in de groepsverzekering niet opvraagt voor diens 60ste verjaardag geniet hij/ zij van een verlaagde en vrijmakende belasting van slechts 16,5% (te verhogen met de gemeentelijke belasting). U begrijpt dat dit een formule is waarbij zowel de werkgever als de werknemer genieten van een gunstig fiscaal regime.