Het is duidelijk dat de verzekering Bestuurder belangrijk is tijdens uw privé – verplaatsingen, maar ze is ei zo na nog belangrijker voor uw medewerkers.
Deze laatste worden nu al gedekt door de verzekering Arbeidsongevallen, maar we kunnen u ook een aantal aanvullende waarborgen aanbieden die niet zijn opgenomen in deze polis.

En als u als zelfstandige veel verplaatsingen met uw auto maakt, dan is deze polis even goed noodzakelijk voor uzelf, want zelf valt u niet onder de bescherming van de Verzekeringen Arbeidsongevallen. Aarzel niet langer en neem contact met ons op.