De verplichtingen van bestuurders en functionarissen van “rechtspersonen” zoals vennootschappen en multinationals blijven toenemen. En dat is ook het geval voor de rechtszaken die worden aangespannen inzake beslissingen die werden genomen in de uitoefening van hun functies. Want alle bestuurders kunnen persoonlijk aansprakelijk gesteld en vervolgd worden voor acties en beslissingen die zij als bestuurder van een vennootschap of in de raad van bestuur van een bedrijf waartoe zij beslist hebben.

Een bestuurder of directeur van een bedrijf is dus niet beschermd inzake deze verplichtingen.
De hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid is persoonlijk, waardoor zelfs het privé-vermogen kan worden aangeslagen indien een klacht gegrond blijkt.

Het is daarom erg belangrijk voor elk bedrijf om de persoonlijke bezittingen van hun bestuurders te beschermen met een verzekering “BA Bestuurder”. Neem contact met ons op voor meer informatie.