In België verplicht de wetgever alle werkgevers een verzekering te nemen om haar personeel te beschermen tegen ongevallen. Deze polis moet afgesloten worden voor alle personeelsleden waarmee een arbeidsovereenkomst afgesloten werd (werknemers, arbeiders, onderhoudspersoneel, studenten, tijdelijke medewerkers…).

Dit contract biedt, in geval van een ongeval op de weg van of naar het werk of tijdens de uitvoering van de normale werkzaamheden:

  • een vergoeding voor medische kosten,
  • een dagvergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid,
  • een pensioen voor blijvende arbeidsongeschiktheid of overlijden.

De Verzekering Arbeidsongevallen is een zeer belangrijke verzekering, omdat de gevolgen echt zeer ernstig kunnen zijn. Een grondig advies is dus ten stelligste aanbevolen!
Aarzel niet en vraag ons een prijsofferte op maat van uw bedrijf.